Socialchef sökes

Upplands väsby
Heltid
Vill du leda socialkontoret i en utvecklingsresa mot en socialtjänst i framkant? Här får du möjlighet att bli en drivkraft för Upplands Väsbys utveckling genom att ytterligare stärka stoltheten över vår kommun som växer så det knakar – en kommun där vi vågar och gör!

Välkommen till oss på Socialkontoret 
Social- och omsorgskontoret består i dagsläget av ca 700 medarbetare. Kontoret innefattar avdelningen för äldre- och personer med funktionsnedsättning, avdelningen för individ- och familjeomsorg, familjerättsbyrån samt avdelningen för Väsby stöd och omsorg som är kommunal utförare. 
 
Ditt uppdrag 
Uppdraget är centralt för kommunen och socialchefen ingår därför i ledningsgruppen och rapporterar direkt till kommundirektören. 
 
Som socialchef är du ytterst ansvarig för den sammanhållna socialförvaltningen och leder den från en strategisk nivå utifrån de politiska målen. Du är socialnämndens närmaste tjänsteman och ansvarar för förvaltningens ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljö.  
 
Vi söker dig som kan och vill axla det kommunövergripande ansvaret för helheten och parallellt agera förändringsledare för att, med fokus på brukare och klienter, anpassa och utveckla verksamheten till förändrade behov och förutsättningar. Omvärldsbevakning och utveckling av verksamheten i relation till trender och teknisk utveckling är en avgörande faktor för denna utveckling och som socialchef hos oss behöver du våga, vilja och arbeta på nya sätt, bland annat med hjälp av de möjligheter digitaliseringen medför. 
 
För att lyckas med uppdraget behöver vi även fortsätta samt utöka samverkan både internt och externt med omvärlden, regionala nätverk och närliggande kommuner. 
En viktig del i uppdraget blir också samverkan och kravställning gentemot privata utförare. Att sluta överenskommelser och avtal, följa upp dessa verksamheter och se till att de levererar det de ska på ett rättssäkert sätt. 
 
Kompetensförsörjningsfrågan är mycket viktig för socialkontoret och även här behöver vi en chef som kan och vågar tänka nytt. Kontoret behöver arbeta med att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens och fortsatt arbete med personalstrategier, arbetsmiljön och löneöversyn. 
 
Vi erbjuder dig;  
Här får du möjlighet att anta en central roll i en arbetsmiljö som präglas av korta beslutsvägar, snabb förändringstakt där du får goda möjligheter att bidra till vår fortsatta utveckling. Vi erbjuder dig dessutom: 
• En arbetsplats strategiskt placerad mittemellan Arlanda och Stockholm 
• En arbetsmiljö som visar att vi bryr oss om hur du mår. Det visar sig exempelvis genom friskvårdsbidrag samt trygghet i form av försäkringar och företagshälsovård.  
• Flexibla arbetstidsavtal som möjliggör en balans mellan arbetstid och fritid. 
• Kostnadsfritt, professionellt personalstöd till alla medarbetare. 
 
Dina tidigare erfarenheter  
För att lyckas med uppdraget bedömer vi att du behöver ha en akademisk utbildning, eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du är en erfaren ledare som bedrivit ledarskap genom andra ledare och har ansvarat för att framgångsrikt driva förändring och verksamhetsutveckling, gärna genom digitaliseringsarbete. Erfarenhet från social verksamhet och myndighetsutövning är en grund för ditt uppdrag. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbete i offentlig/politiskt styrd verksamhet men vi ser även gärna att du vidgat vyerna med erfarenhet från det privata näringslivet.  
 
Vem är du?  
Vi söker dig som är en stark, erfaren och trygg ledare som med pondus leder och driver utveckling och förändring. Du vill och vågar tänka i nya banor och brinner för att hitta nya vägar fram för att möta medborgarnas behov på ett optimalt sätt i förhållande till ekonomiskt utrymme. Parallellt håller du ett stabilt grepp om att leveransen sker på ett systematiskt, rättssäkert sätt med hög kvalité och ekonomisk kontroll.  
 
Väsby vågar och gör! – gör du? Då ser vi fram emot din ansökan! 
 

Kontakt
Rekryteringskonsult Marie Asph Hennerdal tfn. 08-590 972 04

Fackliga företrädare
Nås via kommunens växel, tfn 08-590 970 00

 
Ansökan
Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post och brev. Alla ansökningar hänvisas till angiven länk i annonsen. Ansök senast 27 maj.

Mångfald
Upplands Väsby kommun värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Finskt förvaltningsområde
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde.
Informera därför gärna om du är finskspråkig.

Annonssäljare m.fl.
Vi har gjort vårt val av annonseringskanaler för denna tjänst och undanber oss därför kontakt med annonssäljare, samt säljare av andra rekryteringsstjänster.

Sista ansökningsdag:

2018-05-27 Sök tjänsten