Prefekt till institutionen för socialt arbete

Malmö
Heltid
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för hälsa och samhälle
Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på fyra platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation samt från 2019 även i Västra hamnen. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle här.

Institutionen för socialt arbete
Vid Institutionen för socialt arbete bedrivs forskning inom en rad olika områden som rör frågor om sociala problem och socialt förändringsarbete. Det handlar om forskning om individer och grupper men också om hur sociala förhållanden hanteras i ett välfärdsperspektiv. Forskningen bedrivs och utvecklas i nära samarbete med lokala aktörer, nationella organisationer och myndigheter samt internationella samarbetspartners. Här bedrivs en forskarutbildning med drygt 20 doktorander där en del är antagna via forskarskolan för yrkesverksamma inom hälsa, vård och välfärd. 

Mer specifikt bedrivs det forskning inom olika områden; missbruk, migration, sexualitet, handikapp och rehabilitering, åldrande, socialpsykiatri och välfärdsfrågor. Samtliga forskningsfält avspeglar sig i våra utbildningar på såväl grund- som avancerad nivå.

Här publiceras årligen ett stort antal böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter och bokkapitel. Många av forskarna är också mycket aktiva i samhällsdebatten inom sina respektive forskningsområden. För mer info se institutionens hemsida.

Uppdraget
Som prefekt är du verksamhetsansvarig för utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Du företräder arbetsgivaren och har arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar. Du arbetar nära dekan och ingår i fakultetens ledningsgrupp och i uppdraget ingår att utveckla samarbeten över såväl institutions- som fakultetsgränserna. Som prefekt leder, koordinerar och utvecklar du verksamhetens alla delar i dialog med medarbetarna. Du har en viktig roll i att skapa förutsättningar för att utveckla institutionen kring gemensamma strategier och mål och att utbildning och forskning håller hög kvalité. Din uppgift är också att verka för en god arbetsmiljö där medarbetarnas perspektiv och kompetens tas tillvara och kan utvecklas i en välfungerande organisation. Uppdraget som prefekt är både strategiskt och operativt och i detta specifika uppdrag ingår att, tillsammans med medarbetarna, utveckla organisationsstrukturen för en hållbar verksamhet.

Malmö universitet lägger stor vikt vid ett ledarskap som främjar inkluderande och likvärdig arbetsmiljö för såväl medarbetare som studenter.

Kvalifikationer
Du är docent eller har motsvarande kompetens och kan visa på vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom samhällsvetenskap med inriktning mot människobehandlande professioner, som ligger i linje med utbildning och forskning som bedrivs på institutionen. Du har erfarenhet av akademiskt ledarskap, verksamhetssamordning och arbetsledning med personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Du har även erfarenhet av att samverka med externa kontakter såväl nationellt som internationellt. Du behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift.

Det är meriterande om du:
- Är en aktiv forskare och om du har erfarenhet av uppbyggande av utbildnings-/forskningsmiljöer
- Har erfarenhet av att driva organisationsförändring/utvecklingsarbete inom mångfacetterade akademiska verksamheter som lett till påvisbara goda resultat
- Har erfarenhet av uppdrag som studierektor, programansvarig eller motsvarande
- Har erfarenhet av studentnära samarbete och kvalitetsutveckling och utbildning på grund-, avancerad och/eller forskarnivå

Som person är du kvalitetsmedveten och arbetar långsiktigt för en hållbar verksamhet. Du är en person med mod och integritet samt är tydlig, kommunikativ och mogen i ditt ledarskap. Du tar ansvar för din del av organisationen men agerar också utifrån en helhetssyn på fakultets- och universitetsnivå. Du är en tillgänglig ledare som kan bekräfta dina medarbetares olika kompetenser.

Upplysningar
För frågor om uppdraget innehåll kontaktas dekan Anders Kottorp,
tel: 040-665 70 49 alt anders.kottorp@mau.se
För allmänna frågor kontaktas HR-specialist Johanna Bengtsson,
tel: 040-665 74 23 alt johanna.bengtsson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 31 januari 2019.

Övrigt
Uppdraget som prefekt är på tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Vid extern rekrytering erbjuds en tillsvidareanställning som lärare i relevant ämne för institutionens verksamhet. För uppdraget som prefekt utgår särskilt uppdragstillägg. 
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO-S: Ann-Mari Campbell, ann-mari.campbell@mau.se
Lärarförbundet: Carl-Erik Blomberg, carl-erik.blomberg@mau.se
Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se
SEKO, Ingrid Lagerborg, ingrid.lagerborg@seko.lu.se.

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag:

2019-01-31 Sök tjänsten