Universitetslektor i rättsvetenskap

Växjö
Heltid
Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för socialt arbete har sin organisatoriska tillhörighet vid Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs på campus Kalmar och Växjö. Vi ger utbildningar i socialt arbete på grund-, avancerad och forskarnivå. Den forskning som bedrivs hos oss är främst inriktad på områden som berör livsvillkor för barn och ungdomar, äldre personer, migrationsforskning och välfärdsforskning ur nationella och internationella perspektiv.

Ämnesområde för befattningen
Rättsvetenskap

Placeringsort tillsvidare
Växjö

Anställningens omfattning
Heltid, tillsvidare anställning, Provanställning i 6 månader.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna består av utbildningsplanering och undervisning på grundnivå inom socionomprogrammet, fristående kurser samt uppdragsutbildning. Anställningen omfattar huvudsakligen undervisning inom områdena grundläggande civil-, straff- och processrätt samt socialrätt, förvaltningsrätt och migrationsrätt. Anställningen innebär samverkan inom institutionen och med övriga institutioner vid universitetet, såväl som med andra aktörer i det omgivande samhället. Arbetet innebär även ett aktivt deltagande i institutionens gemensamma inre och yttre arbete. De flesta av institutionens kurser har i större eller mindre omfattning inslag av interaktivt lärande vilket kräver färdighet i att undervisa med hjälp av olika digitala redskap. Egenskaper som samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse, såväl i relation till studentgrupp som till kollegor.

Samarbetsförmåga och flexibilitet är egenskaper som har stor betydelse, såväl i relation till studenter som inom lärarkollegiet, forskningsmiljöer och det omgivande samhället.

 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §).

För denna anställning krävs avlagd doktorsexamen i rättsvetenskap och dokumenterad vetenskaplig skicklighet, samarbetsförmåga och pedagogiskt skicklighet.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är erfarenhet av undervisning, handledning, examination och forskning inom ämnesområden med relevans för socialt arbete samt egen professionell erfarenhet av socialrätt.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast sista november 2018.

Kontaktpersoner
Prefekt: Helene Jacobson Pettersson, helene.jacobson.pettersson@lnu.se, 0480-446968
Personalkonsult: Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se, 0480-446078

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Sista ansökningsdag:

2018-11-30 Sök tjänsten