Verksamhetschef till Kvinno- och Tjejjouren Jönköping

Jönköping
Heltid
Vi söker dig som vill fortsätta utveckla framtidens spjutspetsjour. Kvinno- och Tjejjouren Jönköping är en idéburen förening som arbetar med professionellt stöd till kvinnor över 18 år utsatta för våld i nära relationer samt deras barn. Föreningen är medlem i Unizon som är ett partipolitiskt och religiöst obundet riksförbund som samlar 140 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Kvinno- och Tjejjouren Jönköping arbetar med krisstöd, bearbetande samtal, informations- och rådgivningsinsatser, förebyggande arbete samt opinionsbildning. Kvinnojouren driver ett skyddat boende där kvinnor placeras utifrån en individuell biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen. Jouren är väl rustad inför det förstärkta barnrättsperspektivet.

Vi söker en ny verksamhetschef

Då vår verksamhetschef går vidare mot nya utmaningar söker vi en idéburen visionär som vill fortsätta arbetet med att utveckla vår spjutspetsjour inför framtiden. Har du förmågan att arbeta självständigt och samtidigt engagera en personalgrupp som har hög kompetens inom området? Är du en tydlig, aktiv och modig ledare? Har du socionomexamen eller motsvarande samt tidigare erfarenhet från kvinnojoursrörelsen? 

Då kanske du är vår nya verksamhetschef.

Som verksamhetschef hos oss:
• Arbetar du självständigt direkt under styrelsen och utifrån föreningens stadgar, verksamhetsplan och Unizons värdegrund.
• Har du ett övergripande ansvar för verksamhet, personal och ekonomi.
• Upprättar du ansökningshandlingar för ekonomiska bidrag samt redovisar dessa, svarar på remisser och lämnar synpunkter på externa förslag och handlingsplaner samt förser styrelsen med information och underlag inför sammanträden.
• Samverkar du med andra organisationer, myndigheter och företag genom att delta i nätverk, arbetsgrupper och referensgrupper eller delegerar det till lämplig medarbetare.
• Omvärldsbevakar du föreningens intresseområden och förväntas delta i mediedebatten.

För att lyckas i ditt uppdrag tror vi att du:
• Är lösningsfokuserad
• Har en förmåga att involvera och göra medarbetarna delaktiga
• Är inlyssnande
• Vågar stå bakom beslut

För mer information kontakta styrelsens ordförande Margareta Sylvan tel: 0709-821277 eller nuvarande verksamhetschef Catarina Gustavsson tel: 0763-380016.

Ansökan senast 31 maj till: margareta.sylvan@jonkoping.se

Sista ansökningsdag:

2018-05-31 Sök tjänsten