Verksamhetsledare Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD)

Falun
Heltid
Vill du göra något som ingen tidigare gjort? Som är svårt och utmanande men oerhört spännande. Vi söker en verksamhets-ledare med stark motivation, stor drivkraft och envishet som vill utveckla en verksamhet som verkligen behövs, men som inte funnits tidigare. En riktig och viktig utmaning. För att klara detta så behöver du vara skicklig på att skapa goda relationer i olika sammanhang, att du smidigt rör dig mellan akademi- och professionsmiljöer och skapar intresse, motivation och vilja för samarbete hos aktörer inom en rad olika verksamhetsområden och nivåer.

Som verksamhetsledare behöver du ha förmågan att arbeta långsiktigt strategiskt, men lika viktigt är att du kortsiktigt kan förankra och driva igenom frågor och förslag i riktning mot gemensamma mål. Goda möjligheter finns att tjänsten leder till en tjänst som verksamhetschef.

Det här är ett arbete för dig som är modig, nyfiken, driven men samtidigt en skicklig diplomat och lyssnare. Är du den personen så är det här ett jobb där du verkligen kommer att kunna göra skillnad.

I ämnet socialt arbete vid Högskolan Dalarna bedrivs forskning och utbildning men även ett omfattande samverkansarbete med socialtjänstens verksamheter i regionen. Nu tar vi steget vidare och fortsätter utveckla Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD) som är ett samverkansorgan mellan Högskolan Dalarna och yrkeslivet inom det sociala välfärdsområdet. Här samlas representanter från Högskolan Dalarna, kommuner, Region Dalarna samt fackliga organisationer. Samarbetet kretsar kring att bygga en stark miljö med fokus på våra gemensamma behov i såväl akademi som samhälle, och där vi inom ramen för SUD utvecklar den verksamhetsförlagda utbildningen, identifierar uppdragsutbildning, utvecklar gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt och bidrar till långsiktig kompetensutveckling för alla involverade parter.

Vi söker en verksamhetsledare för SUD på motsvarande 100 %. Anställningen är en tvåårigt förordnande med tillträde enligt överenskommelse. Efter förordnandet finns goda möjligheter att tjänsten utvecklas till en chefstjänst. Placeringsort för anställningen är Falun. Resor i tjänsten ingår.

Din arbetsdag
Arbetet som verksamhetsledare handlar främst om att utveckla långsiktig samverkan och skapa ömsesidig förståelse och förtroende mellan medlemskommunernas socialtjänstverksamheter och Högskolan Dalarnas utbildning och forskning inom hälso- och välfärdsområdet. SUD är i ett offensivt utvecklingsskede och står inför att forma verksamhetens identitet och hitta nya vägar framåt. Du driver SUDs utvecklingsarbete tillsammans med medarbetare vid Högskolan Dalarna och medlemmarna i SUD. Till ditt stöd har du en projektsamordnare.

Arbetet innefattar att:
Utveckla SUD med fokus på förstärkt partnerskap mellan SUDs medlemmar.
Främja förutsättningar för och samordna utvecklingsprojekt som utvecklar kommunernas evidensbaserade arbete och som samskapar ny vetenskaplig kunskap inom området socialt arbete.

Bidra till utvecklingen av gemensamma forskningsprojekt – i dialog med forskningsområdet och medlemmarna i SUD. Fånga upp kompetens-utvecklingsbehov från medlemmarna och initiera utbildningar som svarar mot dessa. Fånga upp utvärderingsbehov, i samverkan formulera utvärderingsuppdrag och skapa förutsättningar för genomförande och rapportering.

Möjliggöra systematiskt erfarenhetsutbyte mellan kommuner, Region Dalarna och Högskolan Dalarna. Kommunicera och informera internt och externt om SUD:s uppdrag och utveckling. Följa upp/rapportera projekt mot styrgrupper, finansiärer och övriga intressenter. Ansvara för SUDs budget. Tillsammans med ordförande bereda ärenden till SUD-rådet.

Är du personen vi söker?
För denna anställning krävs mycket god ledar- och samarbetsförmåga och tidigare ledarerfarenhet ser vi som avgörande för att klara uppdraget. Kunskaper om och erfarenheter av arbete inom socialtjänsten är en förutsättning för tjänsten.

Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du som person är initiativtagande och ansvarstagande. Avgörande för framgångsrikt arbete i den här tjänsten är att du har ett stort mått av självständighet. Du ska även ha erfarenhet av att arbetat med utvecklingsarbete samt ha erfarenhet av att självständigt driva större projekt. Vidare är det avgörande att du kan organisera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt samt att du är en god kommunikatör, i både tal och skrift. Arbetet ställer också höga krav på såväl strategisk förmåga samt fallenhet att samarbeta och bygga goda relationer.

Du har en adekvat högskoleutbildning såsom socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Erfarenhet av arbete inom högskolesektorn är meriterande.

Bedömningsgrunder
Vi kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Övrigt
Tjänsten är en tidsbegränsad projekttjänst till 2021-12-31 på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Goda möjligheter finns att tjänsten leder till chefstjänst.

Individuell lönesättning tillämpas. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi har möjlighet att erbjuda medflyttarservice via Rekryteringslots Dalarna.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar samt uppgift om referens. Vid frågor vänligen kontakta rekrytering@du.se.
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-02-29.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Kontaktpersoner
Joacim Larsson von Garaguly
Avdelningschef
+46 (0)23-77 80 25
jlr@du.se

Maria Jansdotter Samuelson
Akademichef
023-778079
mjt@du.se

Sista ansökningsdag:

2020-02-29 Sök tjänsten